Vedtægter

godkendt på generalforsamlingen i 2019

Fra 2019 er Parkeringslauget blevet helt adskilt fra Ejerforeningen med eget CVR-nr.  


For årene indtil da, indgår årsberetningen i Ejerforeningens, hvorfor der henvises hertil.

Se også: Ekstraordinær generalforsamling 11. februar 2021, hvor vedtægtsændringer blev vedtaget