Affalds afhentning

Ejendommen er forsynet med en affaldsskakt i hver opgang. Der er i kælderen under hver opgang placeret en beholder, der tømmes af kommune gennem et centralt sug placeret ved gavlen tæt på hegnet til Frederiksberg Have. Af hensyn til funktionen er det vigtigt, at reglerne for bruge af affaldsskaten overholdes.


Der må kun kastes almindelig husholdningsaffald (ikke madaffald) i plastposer på 15 liter. Der må IKKE kastes pizzabakker, løse genstande, aviser og pap i skakten samt større genstande, da tømmesystemet derved kan blokeres.


Der er forskellige steder på Porcelænshavens område opstillet containere til pap, papir, metal og hård plast samt til restaffald, der ikke kan kastes i affaldsskakten. Se mere på siden "Miljøstationer" eller på www.porcelaenshaven.dk.


Der er desuden opstillet specielle containere til sorteret madaffald. Se mere på siden "Sortering af madaffald"


Desuden opstilles der hver anden måned en stor container til storskrald. Se nærmere under  "Afhentning af Storskrald".