Ejerforeningen Fajancehaven               CVR-nr.: 32921302

      Porcelænshaven 5A - 5H,  2000 Frederiksberg                                         

Opdateret:  26.08.2020


         Der er NYT FRA BESTYRELSEN den 06. juni 2020

Nyt fra bestyrelsen

===================

Vandalarmen i badeværelsets "teknik skab"!

Hvis det er mere end et par år siden, du har skiftet batteriet i vandalarmen, vil vi anbefale, at det gøres snart.

Se fanebladet "For ejerne"->"Gode råd"->"Batteri i vandalarmen"


Bestyrelsen/Henrik Jansdorf

06. juni 2020

                                              >>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<

Generalforsamlinger afholdt 25. maj 2020

Referaterne fra de ordinære generalforsamlinger i Ejerforeningen Fajancehaven og i Parkeringslauget Fajancehaven findes nu på de respektive sider.

05. juni 2020 Bestyrelsen/Henrik Jansdorf

Ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Fajancehaven og Parkeringslauget Fajancehaven

mandag 25. maj 2020

Der er udsendt indkaldelse til begge generalforsamlinger, men til forskel fra alle tidligere års generalforsamlinger holdes de på administrators kontor UDEN tilstedeværelse af foreningernes medlemmer. Dette er nødvendigt for at leve op til myndighedernes krav som følge af "Corona-krisen".

Det er derfor vigtigt, at så vidt muligt ALLE medlemmer benytter sig af enten en "generalfuldmagt" eller en "instruktionsfuldmagt".

Det er ligeledes vigtigt, at der underskrives 2 fuldmagter - 1 til ejerforeningen og 1 til parkeringslauget - da der er tale om 2 foreninger og 2 generalforsamlinger. Det forudsætter naturligvis medlemskab at begge foreninger. Fuldmagterne er udsendt, og de findes under fanebladet "For ejerne" --> "Generalforsamlinger" .

Bestyrelsen ser frem til at modtage et meget stort antal fuldmagter snarest og senest 24. maj.


3. april 2020 Bestyrelsen/Henrik Jansdorf

Fugning af karnapper

Det har vist sig, at flere af ejendommens karnapper nu har utætte samlinger mellem glasfladerne. Dette resulterer i vandindtrængning, der er ødelæggende for gulve m.m. Det er derfor nødvendigt at få samtlige karnappernes samlinger gennemgået og fuget efter.

Hvis vejrforholdene tillader det, vil dette arbejde begynde i den kommende uge. Det må derfor forventes, at der på et tidspunkt kommer en lift forbi vinduerne – måske allerede fra tirsdag 6. maj.

Der er tale om fugning af alle ejendommens 27 karnapper, og det forventes, at arbejdet varer 2 til max. 3 arbejdsuger.


Bestyrelsen beklager de gener, dette nødvendige arbejde måtte give.
3. april 2020 Bestyrelsen/Henrik Jansdorf


Rensning af ventilationskanaler

Ejendommen har som bekendt central udsugning fra såvel køkkenets emhætte som badeværelserne. Af hensyn til det lovbefalede tvungne konstante luftskifte i lejlighederne, suges der konstant en vis mængde luft – også fra emhætten.

 

Dette bevirker, at der over tid sætter sig en hel del skidt i hele rørsystemet op til ventilatorerne, der er placeret under taget.

Efter 10-12 år er det normalt nødvendigt at rense hele rørsystemet både af hensyn til funktionen og af hensyn til hygiejne i rørsystemet. Vores ejendom er snart 14 år gammel, og vores ventilationstekniker har det sidste år anbefalet en snarlig rensning.

 

Denne rensning er aftalt til udførelse i dagene 5., 6. og 7. november, som firmaet Vikke Ventilationsrens har varslet for ca. en uge siden. Se vedhæftede skrivelse, der blev lagt i alle postkasserne.

 

Bestyrelsen har bedt firmaet om mere detaljerede tidspunkter for rensningen for den enkelte opgang.

 

Teknikerne skal have adgang til lejlighederne op til 2 gange for at undgå, at snavs bliver bæst ud i lejlighederne, når de lodrette hovedrør renses.

 

Der vil senere blive udsendt endnu et varsel fra firmaet Vikke Ventilationsrens.


24. oktober 2019 Bestyrelsen/Henrik Jansdorf


Ejendommens vandmåler, der måler alt vand ind til ejendommen skal udskiftes.

Derfor bliver der lukket for både koldt og varmt vand:

 

Tirsdag den 8. oktober fra kl. 13 til 15.30

 

7. oktober 2019 Bestyrelsen/Henrik JansdorfEndeligt regnskab for elevatorprojektet kan ses under "Elevatorprojekt 2018"

De ejere, der har betalt hele beløbet i begyndelsen af 2019, vil få tilbagebetalt det for meget indbetalte, jvf. orienteringen på generalforsamlingen 15. maj 2019.

18. juni 2019 Bestyrelsen/Henrik Jansdorf

______________________________________________________________

Ny Administrator


På generalforsamlingen 15. maj 2019 blev der udpeget en ny administartor pr. 1. juni 2019:

Boligexperten

Se mere under "Kontakt".


21. maj Bestyrelsen/Henrik Jansdorf

________________________________________________________________________________________________________________________


Ordinær generalforsamling i E/F Fajancehaven og

Parkeringslauget Fajancehaven og

Ekstraordinær generalforsamling i Parkeringslauget Fajancehaven

blev afholdt 15. maj 2019

Bestyrelsen var glad for det store fremmøde og den særdeles positive drøftelse på generalforsamlingerne - TAK!

Se bilag under "For ejerne"->"Generalforsamlinger"


17. maj 2019 Bestyrelsen/ Henrik Jansdorf___________________________________________________________________________________________

Sidste nyt tirsdag 29. januar kl. 19.30:

Takket være indsatsen fra ejendommens faste håndværkere, er varmen nu ved at vende tilbage igen - heldigvis hurtigere end frygtet.


Pas på: Det varme vand vil indtil videre være varmere end normalt, så vær forsigtig!


Der vil først være normal drift igen efter den 7. februar, når Danfoss har været her.


29. januar 2019, Bestyrelsen v/Henrik Jansdorf

Ingen varme i dag tirsdag 29. januar

Der er konstateret en elektrisk fejl i styringen til vores varmeanlæg, med den kedelige konsekvens, at der


i øjeblikket ikke produceres varme og varmt vand til lejlighederne.


Problemerne har stået på siden tidlig eftermiddag i dag tirsdag.


Vores el-installatør Philip Rønnow arbejder her til aften på sagen, ligesom vores VVS-firma Neubert hjælper til.


Vi håber, det lykkes ham at få anlægget til at køre igen hurtigt.


29. januar 2019, Bestyrelsen v/Henrik Jansdorf


Varmt vand - igen!


Desværre kunne arbejdet ikke færdiggøres i onsdags.

Ud over at varmeveksleren skulle renses, var en cirkulationspumpe også blevet defekt på grund af kalk.

Denne pumpe kan først blive leveret og monteret på mandag. Indtil da må vi leve med perioder med lav temperatur på det varme vand på de tidspunkter, hvor forbruget er størst.


25. januar 2019, Bestyrelsen v/Henrik Jansdorf

Varmt vand

Flere beboere har sikkert bemærket, at det varme vand i den sidste tid ikke har været så varmt, som det plejer.

Derfor vil vores VVS-tekniker rense varmeveksleren for kalk på onsdag 23. januar. Der vil være lukket for det varme vand mellem kl. 8.00 og ca. 10.00.


21. januar 2019, Bestyrelsen v/Henrik Jansdorf

Juletræet blev fældet den 20. januar.

Stor tak til de beboere, der kom og hjalp bestyrelsen med arbejdet.


21. januar 2019, Bestyrelsen v/Henrik Jansdorf

Der er nyt om opgraderingen af haveanlægget ovenpå parkeringskælderens tag.

Se under Fajancehaven Tidende

10. januar 2019, Bestyrelsen v/Henrik Jansdorf

Kælderrydning

Der vil blive foretaget oprydning i "døde" cykler og henstillet storskrald i kælderen efter 1. november.

Se "Fajancehaven Tidende" af 20. oktober 2018.

                     _________/////\\\\\_________

Vandalarmen i badeværelset!

Hvis det er mere end et par år siden, du har skiftet batteriet i vandalarmen, vil vi anbefale, at det gøres snart.

Se fanebladet "For ejerne"->"Gode råd"->"Batteri i vandalarmen"

Bestyrelsen/Henrik Jansdorf

20. september 2018


                                              >>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<

Pr. 1. maj 2018 er telefonnummeret til elevator døgnvagt ændret til:

7013 1060

<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>

Sortering af madaffald


Fra  marts 2018 skal vi alle sortere madaffald!

Se information fra Frederiksberg kommune under

Ejerforeningen->Sortering af madaffald 2018


-----------------o-o-OOO-o-o-----------------

-------o--O--0--O--o-------