Nyttige telefonnumre

Det skal bemærkes, at kun de håndværkere, som ejerforeningen har aftale med, må ændre på de fælles varme- og vandinstallationer.


Husk fejl ved lejlighedens installationer (varme, vand, el) hæfter ejeren selv for.

Ejeren kan i disse tilfælde frit vælge håndværker.