Ejendommen Fajancehaven og dens faciliteterEjendommen er tegnet af Arkitema Architects og er færdiggjort i 2006 som en del af et samlet projekt for omdannelse af den gamle Kongelige Porcelænsfabrik til et område, hvor ejer- og andelsboligblokke er beliggende i et parkområde, hvori også indgår undervisnings- og kontorfaciliteter for CBS (Handelshøjskolen i København) samt kontor og værksted for smykke- og design-firmaet Georg Jensen.


Området er udlagt som en parkbebyggelse med indkørsel fra både Smallegade og Søndre Fasanvej, og i dagtimerne med åben adgang til Frederiksberg Have.


Området og parkarealet bestyres og vedligeholdes af en grundejerforening. Beboerne i de forskellige bebyggelser er organiseret i særskilte ejer- eller andelsforeninger (se www.G/F Porcelænshaven.dk). Grundejerforeningens medlemmer er ejer- og andelsforeningerne. Beboernes bidrag til Grundejerforeningen indgår som en del af bebyggelsernes fællesomkostninger. E/F Fajancehavens andel af Grundejerforeningens omkostningsbudget er ca. 12 pct.


Ejerforeningen Fajancehavens ejendom rummer i alt 73 lejligheder i størrelser fra omkring 75 til 180 kvm. Den gennemsnitlige størrelse er ca. 100 kvm, som kommunen havde stillet som betingelse i Lokalplanen for området. Under ejendommen findes et parkeringsanlæg på tre dæk. Pladserne på det øverste dæk er via et særskilt parkeringslaug udlagt som andele til eksklusivt brug for ejendommens beboere, mens de to underste dæk benyttes af CBS. I underetagen findes herudover depotrum for beboerne samt en række fællesrum til anbringelse af cykler, barnevogne m.v.


Ejendommen er forsynet med nedfaldsskakte til brug for bortskaffelse af husholdningsaffald, mens restaffald i form af aviser, pap, pizzabakker, større emballagegenstande og lignende kan bortskaffes via en af de på området omstillede miljøstationer. En flaskecontainer forefindes midt på vejstykket mellem Sdr. Fasanvej og indgangen til Frederiksberg Have.


Frederiksberg Have

Forår - marts - maj 2017

Frederiksberg Have

Efterår 2015

MORBI SEM

Foto: Henrik Jansdorf