Ejerforeningen Fajancehaven

Porcelænshaven 5A - 5H, 2000 Frederiksberg

Nyt fra bestyrelsen

Nye Parkeringsregler for Porcelænshaven

-------o--O--0--O--o-------

 

 

Opfølgning på generalforsamlingen den 22. maj 2017

Notat vedr. TV og internet i ejendommen

-------o--O--0--O--o-------

TDC/YouSee - teknikeradgang 30. oktober 2016

 

For ca. 2 år siden blev den nøglebrik, som TDC/YouSee havde fået udleveret, benyttet til natlig adgang til vores kælder kl. 02.30, hvor der blev brudt ind i flere pulterrum og stjålet cykler for ca. 100.000 kr samt 6 stk. "7-stole". Da ledelsen hos TDC/YouSee ikke ville medvirke til opklaringen af tyverierne, og nøglen var "bortkommet", blev nøglen annulleret i vores låsesystem. TDC/YouSee har på denne baggrund ikke fået udleveret en ny nøgle.

Har man brug for besøg af teknikere fra TDC/YouSee skal man derfor låne en nøglebrik, der giver adgang til TDC/YouSee's installationer, hos bestyrelsen.

Alle bestyrelsens medlemmer kan udlevere en speciel TDC/YouSee-nøglebrik.

Denne nøgle skal afleveres igen til bestyrelsen, når teknikeren forlader ejendommen.

 

 

Hunde

30. oktober 2016

 

Bestyrelsen får fra tid til anden klager over, at parkeringskælderen er blevet benyttet til "hundeluftning". Dette gælder specielt i nærheden af indgangsdørene til 5G, hvor man har oplevet både hundeekskrementer og søer mellem bilerne.

 

Den 10. oktober har bestyrelsen desuden modtaget ovenstående foto fra en beboer i 5G. Det er taget ud for elevatoren i 5G nede i kælderen.

Bestyrelsen henstiller til, at kælderen ikke benyttes til hundeluftning. Skulle det alligevel gå "galt" på vej til bilen, skal man naturligvis rydde op efter sin hund.

 

 

Henrik Jansdorf