Ejerforeningen Fajancehaven CVR-nr.: 32921302

Porcelænshaven 5A - 5H, 2000 Frederiksberg

Opdateret: 20.09.2018

Affalds afhentning

Ejendommen er forsynet med affaldsskakt i hver opgang. Der er i kælderen under hver opgang placeret en beholder, der tømmes af kommune gennem et centralt sug placeret ved gavlen tæt på hegnet til Frederiksberg Have. Af hensyn til funktionen er det vigtigt, at reglerne for bruge af affaldsskaten overholdes6

.

Der må kun kastes almindelig husholdningsaffald i plastposer på 15 liter. Der må IKKE kastes pizzabakker, aviser og pap i skakten samt større genstande, da tømmesystemet derved kan blokeres.

 

Der er forskellige steder på Porcelænshavens område opstillet containere til pap, papir, metal og hård plast samt til restaffald, der ikke kan kastes i affaldsskakten.

 

Desuden opstilles der hver anden måned en stor container til storskrald. Se nærmere under "Storskrald".